pulgada

english inch
Inch
Unit system imperial/US units
Unit of length
Symbol in 
Unit conversions
1 in in ... ... is equal to ...
   imperial/US units    1/36 yd
1/12 ft
   metric (SI) units    25.4 mm

buod

  • isang yunit ng haba na katumbas ng isang ikalabindalawa ng isang paa
  • isang yunit ng pagsukat para sa puwang sa advertising

Pangkalahatang-ideya

Ang pulgada (pagdadaglat: sa o " ) ay isang yunit ng haba sa (British) imperyal at mga kaugalian ng mga sistema ng pagsukat ng Estados Unidos na ngayon ay pormal na katumbas ng /36 na bakuran ngunit karaniwang nauunawaan bilang / 12 ng isang paa. Mula sa Roman uncia ("ikalabindalawa"), kung minsan ay ginagamit din ang inch upang i-translate ang mga kaugnay na unit sa iba pang mga sistema ng pagsukat, karaniwang naiintindihan bilang deriving mula sa lapad ng hinlalaki ng tao. Ang mga tradisyonal na pamantayan para sa eksaktong haba ng isang pulgada ay iba-iba sa nakaraan, ngunit dahil sa pag-aampon ng internasyonal na bakuran noong 1950s at 1960s ito ay batay sa metric system at tinukoy bilang eksaktong 2.54 cm.

Ang pinakamaliit na yunit ng haba sa pamamaraan ng bakuran ng bakuran, na katumbas ng 1/12 talampakan, o 1/36 bakuran, at mula noong Hulyo 1959, nang ang internasyonal na bakuran ay pinagtibay ng isang pangunahing pamantayan ng nagsasalita ng Ingles, ito ay epektibo at mahigpit 2.54cm. Ang mga fractional fraction ay ipinahayag bilang mga fraction ng desimal, dodecimal o hex fraction, halimbawa, 2 pulgada 3/8. Ang simbolo ng yunit ay nasa o ″.
Fumi Miyake