paunang salita

english foreword

buod

  • isang maikling pambungad na sanaysay na sinusundan ng teksto ng isang libro
Panimula (Jyobori)