diyablo

english devil

buod

  • punong diwa ng kasamaan at kalaban ng Diyos; manunukso ng sangkatauhan, panginoon ng Impiyerno

Pangkalahatang-ideya

Ang isang diyablo (mula sa Griyego: διάβολος diábolos "slanderer, accuser") ay ang personification at archetype ng kasamaan sa iba't ibang kultura. Sa kasaysayan, ang mga demonyo ay maaaring tinukoy bilang personifications ng anumang itinuturing sa lipunan bilang kasamaan at ang paglalarawan ay binubuo ng mga kultural na tradisyon nito.
Sa Kristiyanismo, ang pagpapakita ng Diyablo ay si Satanas; ang pangunahing kalaban ng Diyos. Habang sa Kristiyanismo, ang Diyablo ay nilikha ng Diyos, sa dualistic cosmologies, ang Diyablo ay itinuturing na isang malayang prinsipyo bukod sa mabuting Diyos. Ang mga tagapagtaguyod ng naturang dualism ay matatagpuan sa Zoroastrism, Manichaeism, Albanenses at bahagyang sa Catharism. Ang ilang iba pang relihiyon at pilosopiko na pananaw, tulad ng Thomism, Kabala, Bahaismo, Sufism at Ahmadiyya, ay nangangahulugan na ang kasamaan ay walang pag-iiral sa pagiging ontolohiko at itinuturing na isang bagay na hindi maganda.
Sa relihiyosong kasaysayan, ang isang hanay ng mga diyos ay kadalasang nahahadlangan ng isang nakababatang henerasyon ng mga diyos, at kalaunan ay itinuturing na kasamaan. Ang mga Titans ay pinalitan ng mga diyos ng Olimpiko, ang mga diyos ng Teutonya ay nagpapahamak sa Giants, ang mga Romano at Griyegong mga diyos ay naging mga demonyo sa Kristiyanismo, at sa Islam, ang mga pre-Islamic Jinn ay nabawasan mula sa mga dios ng tutelaryo sa mga tao na napapailalim sa paghatol sa diyos ng Islam at kung hindi sila sumunod sa kanyang batas, ay itinuturing na mga demonyo.
Ito ay karaniwang isang masamang buhay na itinuturing na isang kaaway ng Diyos sa Kristiyanismo. Isang demonyo. May demonyo, satanas, satanas, atbp sa Ingles na isinalin bilang "diyablo", laban sa mga anghel . Sa maraming mga kaso ang imahe ng kalahating-hayop na diyos o katutubong diyos bago ang Kristiyanismo ay bumubuo ng demonyo na imahen. Mayroon ding demonyo demonolohiya tungkol sa diyablo na naging sangkap ng pag- uusisa , satanismo Satanism bilang isang pag-iisip ng sining sa dulo ng siglo. Ito ay katulad ng ibang relihiyon tulad ng Budismo (Magical) at Islamic (Shy Turn). → Daemon / Satanas
→ Kaugnay na mga item Anti-Cristo