Charles Sullivan

english Charles Sullivan

Pangkalahatang-ideya

Maaaring tumukoy si Charles Sullivan sa:


1944.11.8-
Musikero.
Ipinanganak sa New York.
Nagtapos mula sa Manhattan Music School noong 1967. Pagkatapos sumali sa Lionel Hampton sa '68 at 'Sy Oliver' sa '70 at '72, sumali siya sa Sony Fortune 5 sa '74 at aktibo. Ang gawaing kinatawan ay "Genesis".