Isang may-ari(Pinagbabawal na Tao)

english An owner
Upang gumawa ng pagkain (pagkain ng emperador), tulad ng isda, manok at gulay sa mga emperador, si Mikuriya sa mga tributary (Mikuriya) Misono (Misono) na mga di-agrikultural na tao ng (imperyal na teritoryo) sa base, at ang populasyon. Ang mga komersyal na mamamayan na nag-trade sa isang malawak na lugar mula sa huling kalahati ng ika-11 siglo hanggang ika-12 na siglo ay binigyan ng posisyon ng karera at garantisadong lupa atbp sa buong bansa. Noong Middle Ages, nag-ambag din siya sa mga kalakal na gawa sa kamay maliban sa pagkain, at ang hanay ng kalakalan at itinerary ay pinaliit mula noong panahon ng North-South Asian, at itinatag ang pagtatatag sa Kyoto, Kofu at Ichitsu (Ichitsu). Magsanay ng iba't ibang mga pribilehiyo laban sa backdrop ng koneksyon sa pamilya ng Imperial at mga opisyal ng pamahalaan. Omi Aumazu Hashimoto (Awazu Hashimoto) Ang mga tanyag na gawaing komersyal ng Miko · Sugaura (Sugarura) at Imamiya (Imamiya) ng Kyoto Imperial Palace ay sikat.
→ Tingnan din ang Hashimoto Awazu Mikuriya | Imamiya anthropomorphism | Oe Mikuriya | Okushima | Katsura | paggaod Zhuang | Sugaura | Seta | Sakripisyo | Misono | Yamashina house