Oxford Movement

english Oxford Movement

buod

  • Ang kilusang ika-19 na siglo sa Iglesia ng Inglatera laban sa liberal na tendensya
Sa unang kalahati ng ika-19 na siglo, ang rebolusyon sa relihiyon at kampanyang reporma sa iglesya ay isinasagawa sa Anglikanong Iglesia , pangunahin sa Oxford University sa UK. Oxford Movement in English. JH Newman [1801-1890], J. Keeble (1792-1866), EB Puzy [1952-1866], JB Newman [1801-1890], E. Pewy [1800-1882] bilang mga pinuno at naglalayong muling maitatag ang orihinalidad ng ang National Church. Ang buklet (tract) na isinulat ni Newman et al. Ang mga tawag para sa isang mahusay na tugon, samakatuwid ito ay tinatawag ding <Tractarian kilusan>.
→ Mga kaugnay na item Newman