kung saan

english whereabouts

buod

  • ang pangkalahatang lokasyon kung saan may isang bagay
    • Tanong ko sa kanya tungkol sa kanyang kinaroroonan sa gabi ng krimen
Ang isang lugar kung saan ang antas ng pagiging malapit sa pagitan ng mga tao at lugar ay hindi kasing dami ng address , ngunit nakatira pa rin sa gitna ng buhay sa loob ng ilang panahon. Kapag hindi mo alam ang address, kapag wala kang address sa Japan, ang iyong tirahan ay magiging alternatibo sa iyong address (Civil Code 22, 23).
→ Mga kaugnay na item Clerk