pagtuturo

english Teaching

buod

 • ang mga gawain ng pagtuturo o pagtuturo; mga aktibidad na nagbibigay ng kaalaman o kasanayan
  • wala siyang pormal na edukasyon
  • ang aming pagtuturo ay maingat na na-program
  • Ang mabuting pagtuturo sa silid-aralan ay bihirang gantimpalaan
 • ang propesyon ng isang guro
  • naghanda siya para sa pagtuturo habang nasa kolehiyo pa rin
  • Ang pedagogy ay kinikilala bilang isang mahalagang propesyon
 • ang mga prinsipyo at pamamaraan ng pagtuturo
 • isang doktrina na itinuro
  • ang mga turo ng relihiyon
  • naniwala siya sa lahat ng mga aral ng Kristiyano

Pangkalahatang-ideya

Ang pedagogy (/ pɛdəˌɡɒdʒi /) ay ang disiplina na tumutukoy sa teorya at kasanayan sa pagtuturo at kung paano nakaka-impluwensya ang mga ito sa pag-aaral ng estudyante. Ang pogi ay nagpapahiwatig ng mga aksyon ng guro, hatol, at mga estratehiya sa pagtuturo sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa mga teorya ng pagkatuto, pag-unawa sa mga mag-aaral at sa kanilang mga pangangailangan, at ang mga pinagmulan at interes ng mga indibidwal na mag-aaral. Kabilang sa pedagogy kung paano nakikipag-ugnayan ang guro sa mga mag-aaral at ang sosyal at intelektwal na kapaligiran na hinahangad ng guro na itatag. Ang mga layunin nito ay maaaring kabilang ang pagsulong ng liberal na edukasyon (ang pangkalahatang pag-unlad ng potensyal ng tao) sa mas makitid na detalye ng bokasyonal na edukasyon (ang pagbibigay at pagkuha ng mga tiyak na kasanayan).
Ang mga diskarte sa pagtuturo ay pinamamahalaan ng kaalaman at karanasan ng mga mag-aaral, sitwasyon, at kapaligiran, pati na rin ang mga layunin sa pag-aaral na itinakda ng mag-aaral at guro. Ang isang halimbawa ay ang Socratic method.
Ang pagtuturo ng mga may sapat na gulang, bilang isang partikular na grupo, ay tinutukoy bilang andragogy.
Higashi Honganji paaralan ika-12 batas ng batas. 諱 (い み み な) ay isang anak ng Kohjutsu, isang senior na lektor. Nakipaglaban sa Oda Nobunaga noong 1570 (Ishiyama Ikko), na sumunod sa lampara ng ama pagkatapos ng kamatayan. Sa pahintulot ng Tokugawa Ieyasu, noong 1602, itinatag niya ang Higashi Honganji sa Kyoto Nanjo Karasuma (Kasumaru), at pagkatapos ay naka-linya ang East-West Honjutsu .
→ Mga kaugnay na item Nishi Honganji Temple | Higashi Honganji Temple
Ang isang pag-aaral upang linawin ang oryentasyong halaga ng pormasyon ng tao sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng iba't ibang mga oportunidad sa prosesong pang-edukasyon at itaguyod ang batas ng praktikal na edukasyon sa pamamagitan ng iba't ibang mga paraan upang matamo ang halaga. Sa panitikan, itinatag ito bilang isang pedagogy na may epektibong paraan ng pagtuturo bilang isang bagay, ni Comenius et al. Sa Europa noong ika-17 siglo. Habang pinasigla ni Rousseau sa ikalawang kalahati ng ika-18 siglo, siya ay naging isang Aleman na pagtuturo, na kinakatawan ng Herbalt, na nakaugnay sa kamalayan sa isang purposefully established educational purpose. Mula sa ika-20 siglo hanggang-hangga, mayroong dalawang talaangkanan ng sikolohiya, na may pag-iisip na layunin, teorya ng teorya at sikolohiya na pinangunahan ng pedagogy . Sa ngayon ay organisado ito bilang isang empirical at makasaysayang agham panlipunan na tumatagal sa kalapit na agham at hinahabol ang pang-edukasyon na pangyayari sa maraming paraan. Ang lugar ng pananaliksik ay nahahati sa pang-edukasyon na pilosopiya, nilalaman at pamamaraan ng edukasyon, pang-edukasyon na pangangasiwa, pangangasiwa sa edukasyon, sikolohikal na pang-edukasyon, pang-edukasyon na sosyolohiya, pang-edukasyon na kasaysayan, comparative pedagogy.
→ Mga kaugnay na item Edukasyon