Ashikaga Bank [sha]

english Ashikaga Bank [sha]
Panlabas na hilera ng rehiyon sa Tochigi prefecture ground. Itinatag bilang Ashikaga Bank noong 1895. Ang mga buwang pagsasama at pagkuha sa Tochigi prefecture, ito ang naging tanging regular na bangko sa prefecture noong 1938 (ngayon ay may pangalawang pampook na bangko). Bago ang digmaan, kaakibat ng Bank ng Kawasaki Bank (kasalukuyang Bank of Tokyo Mitsubishi ), pa rin sa Bank of Tokyo-Mitsubishi. Bagama't natupad ito sa mabilis na pag-unlad na kasama ang pagpapalawak ng ekonomiya sa Kita Kanto, ang kabiguan ng mga lokal na industriya ay sumobra sa mga di-mabubuting pautang matapos ang pagbagsak ng bubble at nabigo noong Nobyembre 2003 pagkatapos ipasok ang dalawang pondo ng publiko. Nakuha ng pamahalaan ang lahat ng pagbabahagi at naging pansamantalang pagsasabansa. Head office Utsunomiya shi. Ang Capital ng 2011 ay 135 bilyon yen, ang karaniwang kita sa taon ng pananalapi 2011 ay 99.5 bilyong yen.