ఉపసాక మరియు ఉపసికా

english Upāsaka and Upāsikā

అవలోకనం

ఉపసాకా (పురుష) లేదా ఉపసికా (స్త్రీలింగ) సంస్కృత మరియు పాలి పదాల నుండి " అటెండర్ ". బౌద్ధమతంలో సన్యాసులు, సన్యాసినులు లేదా అనుభవం లేని సన్యాసులు కాని, మరియు కొన్ని ప్రమాణాలు చేసే బౌద్ధమతం (లేదా, చారిత్రాత్మకంగా, గౌతమ బుద్ధుని) అనుచరుల శీర్షిక ఇది. ఆధునిక కాలంలో, వారు "భక్తుడు" లేదా "భక్తుడైన లే అనుచరుడు" వంటి పదాల ద్వారా ఉత్తమంగా సూచించబడే అంకితమైన భక్తి యొక్క అర్థాన్ని కలిగి ఉన్నారు.

యుయు కోట (సంస్కృత ఉపసాకా, కియోషిషిన్షి, ఇటీవలి వ్యక్తి చేత చైనీస్లోకి అనువదించబడింది) ఒక మగ స్వదేశీ పురుషుడు, యుయు (సంస్కృత ఉపసికా, దాని యాస రూపం ఉవాయి. (పొరుగు మహిళలు, మొదలైనవి) మహిళల నివాసులు. ఐదు ఆజ్ఞలను పాటించండి. మరియు వారి ఇళ్ళకు దగ్గరగా వారిని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. వాస్తవానికి జానపద పురుషుడు మరియు స్త్రీ యొక్క బౌద్ధ విశ్వాసి, కానీ జపాన్లో, ముఖ్యంగా నారా కాలంలో, అతను ఒక ప్రైవేట్ మత వ్యక్తిని సూచించాడు.అతను సెమీ పూజారి మరియు పాక్షిక సాంస్కృతిక జీవనశైలిని కలిగి ఉన్నాడు , అడవిలో ప్రాక్టీస్ చేసి, మాయాజాలం కొట్టారు. పర్వతాలు మరియు అడవులలోని అప్రెంటిస్ లాంటి ఇంద్రజాలికులను "యు-చి" మరియు "జెన్-షి" అని కూడా పిలుస్తారు. అటువంటి మత వ్యక్తికి ఒక ఉదాహరణ ఒక చిన్న మూలలో ఆఫీసర్ ) మరియు అతన్ని నటుడు అదుపు అంటారు. "నిప్పాన్ రీసెన్" లో సయా మరియు జెన్ మాస్టర్స్ తో పాటు యుయావో కోట గురించి చాలా కథనాలు ఉన్నాయి. సన్యాసి లాంటి మతవిశ్వాసి స్త్రీ మతాన్ని కొన్నిసార్లు దయ అని పిలుస్తారు. అదనంగా, పిల్లల నుండి యు-జి కోటలుగా మారాయి మరియు సన్యాసులకు మరింత లాభం పొందాయి. యు-జి కోట సన్యాసులు మరియు ప్రజలు, దేవాలయాలు మరియు సమాజం మధ్య ఒక నోడ్, మరియు ప్రైవేట్ బౌద్ధమతం ఏర్పడటానికి దోహదపడింది.
యుమా ఇటో