అవి కాదు.

english Those are not it.

అవలోకనం

రైకా ( 琉歌 , వెలిగిస్తారు. "Ryūkyū song / poem" ) అనేది నైరుతి జపాన్‌లోని ఒకినావా ప్రిఫెక్చర్‌లోని ఓకినావా దీవుల నుండి పుట్టిన పాటలు మరియు కవితల శైలి. చాలా రైకా 8-8-8-6 అక్షరాల నిర్మాణం ద్వారా ప్రదర్శించబడుతుంది.
థియేటర్ పరిభాష. పవిత్రత మరియు సంయోగం యొక్క అక్షరాలను అటాచ్ చేయండి. పదాలను అనర్గళంగా పఠించడం ద్వారా, అతను కామకురా కాలంలో ఇయర్స్ ఆఫ్ డాన్స్ యొక్క నైపుణ్యం కలిగిన సాంకేతికతగా అభివృద్ధి చెందుతాడు. ఇది కబుకిగా స్వీకరించబడింది, మరియు ముఖ్యంగా కఠినమైన కవచంగా, ఇది ఒక నటుడి వాగ్ధాటి సాంకేతికతను రూపొందించడానికి ఒక ఉపాయంగా అధునాతనమైనది. రన్వేలో చాలా మంది మాట్లాడుతారు మరియు "తాత్కాలిక (కొంతకాలం)" ప్రతినిధిని ఎన్నుకుంటారు.