ఇంపీరియల్ థియేటర్

english Imperial Theater
Imperial Theatre
Teigeki (帝劇)
Imperial Garden Theater 2012.JPG
Imperial Theatre
Address 3-1-1 Marunouchi
Location Chiyoda, Tokyo, Japan
Owner Toho
Type Indoor theatre
Seating type Reserved
Capacity 1,897
Construction
Broke ground 1963
Built 1964
Opened 1966
Website
theatre website

అవలోకనం

ది ఇంపీరియల్ థియేటర్ ( 帝国劇場 , టీకోకు గెకిజో ), గతంలో ఇంపీరియల్ గార్డెన్ థియేటర్ , జపాన్ థియేటర్, ఇది టోనో చేత నిర్వహించబడుతున్న జపాన్, చియోడా, టోక్యో, మారునౌచిలో ఉంది. 1911 లో జపాన్‌లో మొట్టమొదటి పాశ్చాత్య తరహా థియేటర్‌గా ప్రారంభించబడింది, ఇది సంగీత మరియు ఒపెరాల యొక్క విభిన్న కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తుంది.
సాధారణంగా "టీక్యో" అని పిలుస్తారు. షిబుసావా ఐయిచి 1911 వంటి వ్యాపార వ్యక్తుల వ్యాపార పెట్టుబడి ద్వారా టోక్యో మరునౌచిలో నిర్మించిన జపాన్లో మొట్టమొదటి పూర్తి స్థాయి పాశ్చాత్య తరహా థియేటర్. ఇది సాంప్రదాయ కబుకి థియేటర్ నుండి భిన్నమైన యుగ -తయారీ విషయం, వేదిక సంస్థతో కలిసి కుర్చీలో ఒక సీటు, ధూమపాన గది, సౌందర్య గది, భోజనాల గది మరియు దుకాణంలో ఏర్పాటు చేయడం వంటివి. ఉయోషి ఉయోషి 6 వ తరం యొక్క ప్రత్యేకమైన ఉపయోగంతో కబుకి బాక్సాఫీస్ చేయడంతో పాటు, అతను అటాచ్డ్ ఆర్ట్ స్కూల్‌తో నటనా నాటకాన్ని ప్రదర్శించాడు మరియు థియేటర్ ప్రపంచానికి విస్తృతంగా సహకరించమని విదేశీ సంగీతకారులను ఆహ్వానించాడు. ఇది 1964 లో మూసివేయబడింది మరియు కొత్తగా 1966 లో నిర్మించబడింది.
Items సంబంధిత అంశాలు టోహో కో., లిమిటెడ్.