పాత(చైనీస్ అర్బోర్)

english Old

సారాంశం

  • పూర్వ క్షణాలు
ఇద్దరు. చైనాలోని యునాన్ ప్రావిన్స్ యొక్క దక్షిణ భాగంలో ఉన్న నగరాలు. ఎర్ర నది హని (హని) తెగ (彝) తెగ స్వయంప్రతిపత్తి రాజధాని. ఇది చైనాలో మొట్టమొదటి టిన్ ఉత్పత్తి ప్రాంతం, ఇది బైషి రైల్‌రోడ్ శాఖకు దారితీస్తుంది, ఇది రైల్‌రోడ్ (కున్మింగ్ - హనోయి) గ్రామం నుండి విడిపోతుంది. క్వింగ్ టియాన్, టిన్ ఉత్పత్తి వేగంగా అభివృద్ధి చెందడం ప్రారంభమైంది. పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా స్థాపించిన తరువాత, ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని యున్నన్ టిన్ ఇండస్ట్రీ కో, లిమిటెడ్ స్థాపించబడింది, టిన్ ఉత్పత్తి చేసే ప్రదేశంగా ఒక స్థానాన్ని స్థాపించింది మరియు గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందింది. 390,000 మంది (2014).
Men మెంగ్నియు స్వంతం కూడా చూడండి
కోజి (కోక్యూ)