సంతకం

english signature
Kaō
Toyotomi Hideyoshi Kaou.svg
Kaō of Toyotomi Hideyoshi
Chinese name
Chinese 花押
Transcriptions
Standard Mandarin
Hanyu Pinyin huāyā
Japanese name
Kanji 花押
Transcriptions
Romanization Kaō
Korean name
Hangul 화압
Hanja 花押
Transcriptions
Revised Romanization Hwaap
McCune–Reischauer Hwaap

సారాంశం

  • ప్రత్యేకమైన శైలి
    • ఈ గదికి స్త్రీ స్పర్శ అవసరం
  • దానిపై ముద్రించిన అనేక పేజీలతో కూడిన షీట్; ఇది పేజీ పరిమాణానికి ముడుచుకుంటుంది మరియు పుస్తకాన్ని రూపొందించడానికి ఇతర సంతకాలతో కట్టుబడి ఉంటుంది
  • మీ పేరు మీ స్వంత చేతివ్రాతలో వ్రాయబడింది
  • క్లెఫ్‌ను అనుసరించి, కీని సూచించే షార్ప్‌లు లేదా ఫ్లాట్‌లు
  • ప్రదర్శకుడిని లేదా డ్యాన్స్ బ్యాండ్ లేదా రేడియో / టీవీ ప్రోగ్రామ్‌ను గుర్తించడానికి ఉపయోగించే శ్రావ్యత

అవలోకనం

Kaō లేదా huāyā అనేది శైలీకృత సంతకం లేదా నిజమైన సంతకం స్థానంలో తూర్పు ఆసియాలో ఉపయోగించే గుర్తు.
చేతివ్రాత యొక్క ఆటోగ్రాఫర్ చేతివ్రాత యొక్క పని అని నిరూపించడానికి, మొదటి మరియు చివరి పేరు, మసాకి, సంవత్సరం, నెల, రోజు మొదలైనవి ఒకే తెరపై వ్రాయబడతాయి. ఇండెంటేషన్‌తో చైనీస్ ఇత్తడి వాయిద్యాల ఇండెంటేషన్‌ను బట్టి, అవి చెక్కిన వాస్తవం నుండి వస్తుంది. కుండలు మరియు ఇతర చేతిపనుల విషయంలో ఇది శాసనం అని అంటారు. స్తోత్రము
Items సంబంధిత అంశాలు ముద్ర