సమృద్ధిగా

english Abundant
షిన్నారు పాట పేరు. నా అసలు పేరు "మింగ్ వు డ్రీమ్ ఫోమ్ స్నో (అయోకి ఆఫ్ డ్రీమ్స్)". 1772 సంవత్సరాల యుగం సురుగ వాకాసా 掾 సాహిత్యం / కూర్పు. ఇది యూరి ఉరి మరియు బంగారంతో నిండిపోయి మరణానికి సిద్ధమైన టోకిజిరో యొక్క విషాద ప్రేమను వర్ణిస్తుంది. మింగ్ వు గురించి మాట్లాడటం సాధారణంగా దీనిని సూచిస్తుంది. ఆ సీక్వెల్ నిజమైన టైటిల్ "మసయూమి మాషివా మామి యుమే". స్వరకర్త ఫుజి మాట్సుకా . కియోమోటో విభాగంలో "ఆవా వేర్ ఫ్లవర్ తడి బట్టలు (పువ్వు యొక్క తేమ)" కూడా ఉంది.