పరిచయం

english introduction

సారాంశం

 • క్రొత్తదాన్ని ప్రారంభించే చర్య
  • వారు తమ కొత్త ఉత్పత్తి శ్రేణిని ప్రారంభించడానికి ఎదురు చూశారు
 • మొదటిసారి ఏదైనా ప్రారంభించే చర్య; క్రొత్తదాన్ని పరిచయం చేయడం
  • ఆమె పెద్దవారిగా తన దీక్ష కోసం ఎదురు చూసింది
  • కొత్త శాస్త్రీయ సమాజానికి పునాది
 • ఒక విషయాన్ని మరొకదానికి పెట్టే చర్య
 • కమ్యూనికేషన్ యొక్క మొదటి విభాగం
 • ప్రాథమిక లేదా ప్రాథమిక బోధనా వచనం
 • కొత్త ప్రతిపాదన
  • వారు అసాధ్యమైన ప్రత్యామ్నాయాల ప్రవేశాన్ని ప్రతిఘటించారు
 • అధికారికంగా ఒక వ్యక్తిని మరొకరికి లేదా ప్రజలకు తెలిసేలా చేస్తుంది

ఎడో కాలం యొక్క రికార్డ్. సమురాయ్, దేవాలయాలు మరియు పుణ్యక్షేత్రాల విషయంలో, < నోటి మాట > అని పిలిచారు. ఎగ్జామినర్ విచారణలో (క్రిమినల్ ట్రయల్), విచారణ పండినప్పుడు, ప్రతి నిందితుడు వ్రాతపూర్వక ఒప్పుకోలును సిద్ధం చేస్తాడు, మరియు సూత్రప్రాయంగా, దానిని మేజిస్ట్రేట్ ముందు చదివి దానిని మూసివేస్తాడు (ముద్ర లేదా ముద్ర). పంజా గుర్తుసమురాయ్ వ్రాయడం) (<నోటి వచనాన్ని చదవడం (యోమికికే)>). మౌఖిక ప్రకటనను "సుమారి నో కుచిషో" అని పిలుస్తారు మరియు నేరపూరిత వాస్తవాలు దీని ద్వారా ధృవీకరించబడతాయి మరియు శిక్షను వ్రాతపూర్వక విచారణ ద్వారా నిర్ణయిస్తారు. అలాగే కండరాల లోపల మరియు వెలుపల అప్పుడు, ఇద్దరు ముద్దాయిల ఆరోపణలు ఒకే మౌఖిక ప్రకటనలో వ్రాయబడతాయి ( కిమ్ ప్రజా వ్యవహారాలు (కనెకుజీ) మరింత సంక్షిప్తీకరించబడింది), బిగ్గరగా చదివి స్టాంప్ చేసిన తరువాత, మేజిస్ట్రేట్ దానిని ధృవీకరించారు మరియు దీని ఆధారంగా ఆమోదం ఇచ్చారు.
ఫ్యూమియో జింబో