యు-ఫు షి-జి

english Yue-fu shi-ji

ఉత్తర చైనాలోని చైనా ప్రజలు వ్రాసిన మరియు అత్యంత మూల్యాంకనం Rakufu ఆమ్నిబస్. 100 వాల్యూమ్‌లు. అసలు దృక్కోణంలో, పురాతన కాలం నుండి టాంగ్ రాజవంశం మరియు 5 వ తరం వరకు 5290 రాకుఫు తలలు వర్గీకరించబడ్డాయి మరియు 12 విభాగాలుగా ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి మరియు శీర్షికలు వర్గీకరించబడ్డాయి. విచ్ఛిన్నంలో 803 సబర్బన్ పాటలు, 166 గానం పాటలు, 256 డ్రమ్మింగ్ పాటలు, 303 యోకోబుకి పాటలు, 303 సోవా పాటలు, 831, కియోషో పాటలు, 733 నృత్య పాటలు, 180 పాటలు మరియు కోటో పాటలు ఉన్నాయి. 172 పాటలు, 767 పాటలు, 331 ఆధునిక పాటలు, 319 పాటలు, 319 కొత్త పాటలు, మరియు 429 షిన్రాకుఫు ఉన్నాయి.
Shinrakufu
కియోహిడే మసూడా