బాబీ బ్లాండ్

english Bobby Bland


1930-
అమెరికన్ జాజ్ గాయకుడు.
టేనస్సీలోని రోజ్‌మార్క్‌లో జన్మించారు.
రాబర్ట్ కాల్విన్ బ్లాండ్ అని కూడా పిలుస్తారు.
నేను చిన్నతనంలో మెంఫిస్‌కు వెళ్లాను మరియు బ్రూస్‌ను ప్రేమించాను మరియు విన్నాను. 1949 లో అడోల్ఫ్ డంకన్ బృందంలో గాయకుడిగా అరంగేట్రం చేసి '51 లో సైన్యంలో చేరారు. '54 లో '54 బీస్టన్ ప్రదర్శనలో డ్యూక్ రికార్డ్స్ ప్రెసిడెంట్ గుర్తించిన అతను '55 లో '55 ఇట్స్ మై లైఫ్ 'హిట్ కొట్టాడు మరియు క్లబ్‌లలో చురుకుగా ఉన్నాడు. ప్రధాన రచనలలో "లిటిల్ బాయ్ బ్లూ", "ఫాదర్ అప్ అప్" మరియు "మెంబర్స్ ఓన్లీ" ఉన్నాయి.