డెడ్

english dead

సారాంశం

  • ఇకపై జీవించని వ్యక్తులు
    • వారు చనిపోయినవారిని సమాధి చేశారు
  • చల్లదనం (లేదా మరణంతో సంబంధం ఉన్న కొన్ని ఇతర నాణ్యత) తీవ్రంగా ఉన్న సమయం
    • శీతాకాలంలో చనిపోయిన
సంస్కృత బుద్ధుని జపనీస్ అనువాదం. శబ్దవ్యుత్పత్తి శాస్త్రం / అర్థం స్పష్టంగా లేదు. ఒక సిద్ధాంతంలో, బుద్ధుని మధ్య ఆసియా శబ్ద ధ్వని ( ఫ్లోట్ ) ఫ్లోట్ (ఆకస్మిక) కు చైనాలో ఒక తాత్విక రేఖను చూపించే ఇంటి లేఖను జోడించడం మంచిది, అతను పెట్రోలియుమర్‌గా చేసిన దాని నుండి వచ్చి, విచ్చలవిడితనం పరిష్కరించండి (ఇది ఆవు అని కూడా పిలుస్తారు. ముఖ్యంగా చనిపోయినవారు మరియు వారి ఆత్మలు అంటారు.