లండన్

english London

సారాంశం

  • ఆగ్నేయ ఇంగ్లాండ్‌లోని థేమ్స్‌లో ఉన్న ఇంగ్లాండ్ రాజధాని మరియు అతిపెద్ద నగరం; ఆర్థిక మరియు పారిశ్రామిక మరియు సాంస్కృతిక కేంద్రం
  • క్లోన్డికే గోల్డ్ రష్ (1876-1916) లోని అనుభవాల ఆధారంగా యునైటెడ్ స్టేట్స్ నవలల రచయిత
యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ఒక రచయిత. జ్యోతిష్కుడి అబ్బాయిగా జన్మించిన ఆమె బాల్యం నుండే తిరుగుతున్న జీవితాన్ని గడుపుతుంది. సోషలిజం మరియు నీట్చే ప్రతిధ్వనించేటప్పుడు, వర్జిన్ షార్ట్ "చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ది వోల్ఫ్" (1900), ప్రపంచవ్యాప్తంగా నడుస్తున్నప్పుడు, " కాల్ ఆఫ్ వైల్డర్‌నెస్ " "వైట్ ఫాంగ్" (1906), "సీ వోల్ఫ్" (1904), "హీల్ ఆఫ్ ఐరన్ "(1907), క్రిటిసిజం కలెక్షన్" క్లాస్ స్ట్రగుల్ "(1905), లూపో ఇన్ స్లమ్స్" పీపుల్ ఆఫ్ నారకు "(1903), హాఫ్ ఆత్మకథ" మార్టిన్ ఈడెన్ "(1909) ప్రకటించింది. అత్యాధునిక రచయితగా తన ఆదర్శానికి, జీవితానికి మధ్య వైరుధ్యం కారణంగా బాధపడుతున్న ఆత్మహత్య.