ప్రజాదరణ

english Popularity

సారాంశం

  • విస్తృతంగా ఆరాధించబడిన లేదా అంగీకరించబడిన లేదా కోరిన నాణ్యత
    • అతని మనోజ్ఞతను త్వరలోనే అతనికి ఆప్యాయత మరియు ప్రజాదరణ లభించింది
    • అమెరికన్ సినిమాలకు సార్వత్రిక ప్రజాదరణ
షిగా కెన్ (um మి) ఒట్సు నగరం యొక్క దేశం పేరు. నేను కూడా సేటా · ఫుడా · జెని వ్రాస్తాను. ఇది బివా సరస్సు యొక్క దక్షిణ కొనపై ఉన్న సేటా నది నిష్క్రమణ సమీపంలో ఉన్న ప్రాంతాన్ని సూచిస్తుంది. పురాతన కాలంలో, రవాణా యొక్క ప్రధాన కేంద్రంగా, పురాతనమైనది ఒమి కొకుఫు, సుతా స్టేషన్. నది అల్లకల్లోల సమయంలో సెటా వంతెన యుద్ధభూమిగా కనిపించింది, ఆ తరువాత ఇది జెన్పీ వివాదం మరియు తేరు క్యూన్ యొక్క అల్లకల్లోలం కారణంగా యుద్ధ దశగా మారింది. తరువాత సేటా టాంగ్ బ్రిడ్జ్ (తోహోషిగాషి) పేరుకు ప్రసిద్ది చెందింది. పురాతన కాలంలో, ఫుజుసో, మిస్టర్ మోరియా (మికురియా) స్థాపించబడింది, మరియు మికురి నుండి, చేపలు మరియు బియ్యం వైన్లను కోర్టుకు అందించారు. సెటా వంతెన సమీపంలో మధ్య యుగాలలో హషిమోటో అని పిలుస్తారు, మరియు సహకారిగా పనిచేసిన త్యాగాన్ని హషిమోటో గోడాన్ (కునాన్) అని పిలుస్తారు. టోకైడో మెయిన్ లైన్, నేషనల్ హైవే నంబర్ 1 మరియు మీషిన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ వే వంతెనలు అవసరమయ్యే ప్రస్తుత రవాణాకు ఇది ఒక ముఖ్య స్థానం, మరియు ఓమి ఇచినోమియా బిల్డింగ్ డిపార్ట్మెంట్ (టేక్బే) మందిరం సెటా నది యొక్క తూర్పు ఒడ్డున ఉంది. అవాజు హషిమోటో మికోషి