హెడాంగ్ ఫెస్టివల్

english Hedong Festival

మొదటి రకం షామిసెన్ సంగీతం. ఎడో సెట్సుబన్ ఒకటి. 1717 లో (క్యోహో 2), ఫిబ్రవరిలో, ఎడో టావో (మసుమి) కటో ఎడో సిటీలోని మురాజా వద్ద “మాట్సునౌచి” గురించి మాట్లాడారు. దీనికి ముందు, ఎడో హిజెన్-ఎడో, ఎడో హిజెన్ యొక్క హిజెన్-బుషి, ఆపై శిష్యుడు హంటారో ఎడో యొక్క సగం శరీర విభాగం టోకోనోమి హెడాంగ్ హంటారో ఎడో యొక్క అప్రెంటిస్. హిజెన్, హంటారో మరియు హెడాంగ్ విభాగాలను ఎడో విభాగాలు అని పిలుస్తారు, కానీ హటో విభాగం మాత్రమే ఈనాటికీ మిగిలిపోయింది మరియు జోరురికి గర్వంగా ఉంది. కటో పేరు 9 వ తేదీ వరకు ప్రసిద్ది చెందింది, మరియు యమషిరో జెన్షీరో మరియు యమహికో కవరా యొక్క ఇతర షామిసేన్ కూడా పిలుస్తారు. 6 వ హెడాంగ్ వరకు కాలం అత్యంత సంపన్నమైనది మరియు కబుకి వేదికపై కనిపించింది. సుకెరోకు యుయెన్ ఎడో సాకురా (సుకేరుకుకు సంబంధించిన ఎడోజాకురా) ఇకపై కనిపించలేదు మరియు కురాషిమా యొక్క బిల్ వ్యత్యాసం మరియు ఫిష్ రివర్ బ్యాంక్ వంటి ఎడో పట్టణవాసులను భర్త కళలుగా ఆరాధించారు. ప్రస్తుతం < పాత పాట కొగాకుకై సభ్యురాలిగా,> మగ నాటోరిలో టోకుమి యొక్క చివరి పేరు మరియు ఆడ నాటోరి చివరి పేరు యమహికో. ప్రతినిధి పాటలలో “మాట్సునౌచి” మరియు “సుకెరోకు” అలాగే “హువో”, “సాన్‌బాసో”, “కినుటా”, “డాన్స్”, “కరాసుమా” మరియు మరిన్ని ఉన్నాయి. ) పద్యం నుండి “సుమియోషి డాన్స్” “కైరాయ్”, మధ్య మార్గం “కుచినౌచి” తో పాటు, “పన్నెండు దశలు”, “సులువు”, “కగాకు”, మరియు “స్వీట్” మరియు “వెట్ ఫ్యాన్” ట్యూన్లలో》 “హనా నో ఉటా (బుక్‌మార్క్)”, “హషిబెంకీ”, “కుమనో ( యుయా) ”, మొదలైనవి 41 పాటలు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ రికార్డ్ చేయబడ్డాయి. హడోంగ్ యొక్క కథనం శక్తివంతమైనది మరియు వైవిధ్యమైనది, మరియు షామిసెన్ హోసో-జావోతో శక్తివంతమైన పనితీరు సాంకేతికత. ఇది బిగ్గరగా కాల్ చేసే షామిసెన్ ప్లేయర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. యమడా ర్యుక్యోకు మరియు నాగటోరోలపై ప్రభావం చాలా బాగుంది మరియు ఇది మరెక్కడా కనిపించని కొన్ని భాగాలను తెలియజేస్తుంది.
మిచిటాకా టేకుచి