కనుబొమ్మలు

english Eyebrows
కనుబొమ్మల రంగు మరియు ఆకారాన్ని సర్దుబాటు చేయడానికి సౌందర్య సాధనాలు. గతంలో, మేము గోధుమ మరియు నూనె పొగ సిరా మొదలైన నల్ల బియ్యాన్ని ఉపయోగించాము. ప్రస్తుతం ఇది నలుపు లేదా గోధుమ వర్ణద్రవ్యం యొక్క పొడికి ఒక బైండర్‌ను జోడించడం ద్వారా కుదించబడి, కుదించబడి బ్రష్ చేయబడి, వర్ణద్రవ్యం చెదరగొట్టడం ద్వారా పెన్సిల్ ఆకారంలో అచ్చుపోసిన ఒక కనుబొమ్మ పెన్సిల్ నూనెలు మరియు కొవ్వులు, మరియు పదునైన పెన్సిల్ రూపంలో మరియు మొదలైనవి.
Items సంబంధిత అంశాలు కనుబొమ్మలు