విస్తరణ

english expansion

సారాంశం

  • పరిమాణం లేదా వాల్యూమ్ లేదా పరిమాణం లేదా పరిధిలో పెరుగుతున్న (ఏదో) చర్య
  • సమాచారం లేదా వివరాలను జోడించడం
  • అదనపు సమాచారాన్ని అందించే చర్చ
  • నిబంధనల మొత్తం లేదా ఉత్పత్తిగా వ్యక్తీకరించబడిన ఫంక్షన్
(1) బహుపది మరియు మోనోమియల్ లేదా బహుపది యొక్క ఉత్పత్తిని మోనోమియల్స్ మొత్తంగా సూచించండి. ఉదాహరణకు, (a + b) 2 విస్తరిస్తే, అది 2 + 2 ab + b 2 అవుతుంది . సాధారణంగా, f = c 1 f 1 + c 2 f 2 + ... f 1 , f 2 , ..., f (/ n) ఫంక్షన్ల సమితి యొక్క సరళ కలయికగా (ఇది అనంత శ్రేణి కావచ్చు) f ఫంక్షన్ + c (/ n) f (/ n) రూపంలో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. (2) పాలిహెడ్రాన్లను ఒక విమానంలో తగిన వైపులా కత్తిరించడం ద్వారా విస్తరించవచ్చు. దీనిని విస్తరణ అంటారు, ఫలితంగా వచ్చే ప్లానర్ ఫిగర్‌ను అభివృద్ధి చెందిన వ్యక్తి అంటారు. వక్ర ఉపరితలం, స్తంభాల ఉపరితలం, శంఖాకార ఉపరితలం, టాంజెన్షియల్ వక్ర ఉపరితలం ( పాలించిన ఉపరితలం ) విస్తరణ మరియు సంకోచం లేకుండా విమానంలో విస్తరించవచ్చు, దీనిని విస్తరించిన వక్ర ఉపరితలం లేదా కదిలే ఉపరితలం అని సూచిస్తారు.