వర్గం మల్టీమీడియా సాఫ్ట్‌వేర్

కాయో

ఇది ఒక సంక్షిప్త సంకేతం లేదా ఒక లేఖ, ఒక లేఖ, ఒక లేఖ మరియు ఒక అక్షరంతో సంతకం చేసిన శైలి సంతకం. హనబోషి యొక్క మూలం దాని స్వంత కర్సివ్ టైప్‌ఫేస్‌లో ఉంది. దీనిని సోమియో అని పిలుస్తారు, మరియు ప్రత్యేకంగా ఆ...

  1. 1
  2. 2