వర్గం VPN & రిమోట్ యాక్సెస్

రిమోట్ కంట్రోల్

రిమోట్ ఆపరేషన్ అని కూడా పిలుస్తారు, రిమోట్ కంట్రోల్ రిమోట్ కంట్రోల్ అని సంక్షిప్తీకరించబడింది. నియంత్రణ యూనిట్‌ను ఆపరేట్ చేయడానికి రిమోట్ స్థానం నుండి మానవీయంగా లేదా స్వయంచాలకంగా సిగ్నల్‌ను పంపే నియం...

  1. 1