ఓమి డబ్బు

english Omi's money

<Okane> వ్రాయండి. అతను కామకురా కాలం ప్రారంభంలో ఒమి కునికైజులో ఉన్న ఒక వేశ్య అని మరియు ఒక శక్తివంతమైన యోధుడు అని అతనికి చెప్తాడు. పురాతన మరియు ఆధునిక పుస్తకాల పుస్తకంలో, నేను గుర్రం యొక్క తాడుపై ఆశ్చర్యపోయాను మరియు వెర్రివాడిగా ఉన్నాను మరియు దానిపై అధిక క్లాగ్‌లతో అడుగు పెట్టాను. అతను తన చేతిని బయటకు తీసి, ఒక సమయంలో ఒక వేలితో తన విల్లును విస్తరించాడు మరియు అతను ఒకేసారి 5 ఉద్రిక్తతలను చూపించాడు. యొక్క వివరణ చూడవచ్చు. 1813 (బుంకా 10) జూన్ ఎడో మోరిటా థియేటర్ ప్రీమియర్ << హచికేజ్ (ఇక్కడ కూడా) హక్కీ (సాధారణంగా దీనిని "షిరామ్" అని పిలుస్తారు) "ఓకేన్" అనేది ఎనిమిది నృత్య నృత్యం, దీనిని ఒమి హక్కీతో పోల్చారు. . <దంజురో అమ్మాయి లైంగికత ...> సాహిత్యం చెప్పినట్లుగా, శక్తివంతమైన స్త్రీ శక్తితో నృత్యం చేయడం యమనోరి. సాహిత్యం జిన్సుకే సాకురాడా II, మరియు మొదటి ప్రదర్శనకారుడు జూరో ఇచికావా దంజు.
షోటారో కొయికే