బాస్

english Boss

సారాంశం

 • వృత్తాకార గుండ్రని ప్రొజెక్షన్ లేదా ప్రొటెబ్యూరెన్స్
 • కార్మికులను నియమించుకునే బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తి
  • బాస్ కొత్త ఉద్యోగం కోసం మరో ముగ్గురు పురుషులను నియమించుకున్నాడు
 • నియంత్రణ మరియు నిర్ణయాలు తీసుకునే వ్యక్తి
  • అతను ఇప్పుడు తన సొంత యజమాని
 • కార్మికులపై నియంత్రణ సాధించే వ్యక్తి
  • మీరు ముందుగా బయలుదేరాలనుకుంటే మీరు ఫోర్‌మాన్‌ను అడగాలి
 • ఓట్లను నియంత్రించే మరియు నియామకాలను నిర్దేశించే రాజకీయ పార్టీలో నాయకుడు
  • పార్టీ ఉన్నతాధికారులకు అవినీతికి ఖ్యాతి ఉంది
నేను కూడా చదివాను. మనోర్ (దిగువ ర్యాంక్ అధికారి) వద్ద గ్రామాన్ని ప్రదర్శించే దిగువ అధికారి. ఇది టోక్యోలో అధికారి అయిన బాస్ (టోక్యో నివాస అధికారి) కి చెబుతుంది. వార్షిక వివాహ వేడుక వంటి సేకరించి, ఒక ప్రజా సేవ (లగేజ్) మరియు ఒక భర్త (గొణుగుడు), నేను Masuda ఒక పేరు మరియు మిస్టర్ లార్డ్ నుండి ఒక బాస్ వచ్చింది. కామకురా షోగునేట్ స్థాపన స్థాపించబడినప్పుడు, అక్కడ యజమానులు అయ్యారు మరియు బలంగా మారారు.
Also కూడా చూడండి ఆషికాగా జువాంగ్ | ఇకరుషో | ఇసాకుషో | ఇషిగురో జువాంగ్ | ఐగా జువాంగ్ | ఓయి జువాంగ్ | ఓటా జువాంగ్ | ఓబా మికురియా | ఒకుషిమా | ఓడా జువాంగ్ | కాశీవాగి మికురియా | కవాషిమా జువాంగ్ | మాకి కుజుహా | కుజే జువాంగ్ | కురోదాషో | కుగా జువాంగ్ | ఉద్యోగం | తదాహిసా షిమాజు | షిమాజు ఎస్టేట్ | జువాంగ్ అధికారి | సోమ మికురియా | తరుమి జువాంగ్ | 鞆 జువాంగ్ | నాడా జువాంగ్ | నిట్టా జువాంగ్ | హతా జువాంగ్ | వేవ్ యొక్క బ్రెజిల్ యూనిట్ బలవంతపు | హయాషి జువాంగ్ (జువాంగ్‌ను ఆరాధించండి) | హియోకి జువాంగ్ | రోజు మూలాలు జువాంగ్ | సాదా షింగారిషో | దక్షిణ జువాంగ్ | వాసా జువాంగ్