దక్షిణ

english south

సారాంశం

  • దేశం, ప్రాంతం లేదా నగరం యొక్క దక్షిణ భాగంలో ఉన్న ప్రదేశం
  • 180 డిగ్రీల వద్ద ఉన్న కార్డినల్ కంపాస్ పాయింట్
  • దక్షిణ దిశ కార్డినల్ దిక్సూచి బిందువుకు సంబంధించిన దిశ
ఒసాకా నగర మధ్య భాగంలో పాత వార్డ్. 1989 ఈస్టర్న్ వార్డ్ మరియు వార్డ్ జిల్లా, చువో వార్డ్.
Items సంబంధిత అంశాలు టెన్నోజీ
ప్రారంభ తరం, మిస్టర్ నాన్బు యాజమాన్యంలోని ప్రాంతం పేరు. ఇవాట్ ప్రిఫెక్చర్ యొక్క మధ్య మరియు ఉత్తర భాగంలో మరియు అమోరి ప్రిఫెక్చర్ యొక్క తూర్పు భాగంలో, దక్షిణ వంశం ( మోరియోకా వంశం ) దక్షిణ భాగంలో 200,000 శిలల రాయిని, హచినోహే (హచినోహే) వంశం (హచినోహే వంశం) యొక్క దక్షిణ వంశం స్వాధీనం చేసుకుంది. ఇది వ్యవసాయ యోగ్యమైన భూమిపై పర్వత మరియు కొరత, కానీ దక్షిణ భాగంలో దాని ఉత్పత్తికి ఇది ప్రసిద్ది చెందింది.
Items సంబంధిత అంశాలు మిస్టర్ నాన్బు
(1) చైనా, ఉత్తర మరియు దక్షిణ కొరియా శకంలో దక్షిణ చైనా లో వెయి జిన్ విద్యా ప్రవృత్తి. ఉత్తర కొరియాలో ఒక జత ఉత్తర కొరియా అధ్యయనాలు. వీ జిన్ కాలం నాటి పాత టావోయిజం ఆలోచన మరియు మేధావిని వారసత్వంగా పొందాము . ఇది నైరూప్య సూత్ర సాధన ద్వారా వర్గీకరించబడుతుంది మరియు వాంగ్ యు వ్యాఖ్యానం ద్వారా విద్య విలక్షణమైనది. (2) ఎడో కాలం ప్రారంభంలో తోసాలో సంభవించిన స్కిజోఫీ పాఠశాల. నేను నాలుగు పుస్తకాలను ( షోగాకు నాలుగు అక్షరాలు ) గౌరవిస్తాను మరియు పిడివాద వైఖరిని ఉంచాను. నమురా ప్లూమ్ తండ్రి. లోయ లో, యమాజాకీ Shinsai మరియు Nonaka Kanayama ఉన్నాయి.
సంబంధిత అంశాలు యుకిఫుకుజీ | తోసా దేశం