మధ్య

english middle

సారాంశం

 • మానవ మొండెం యొక్క మధ్య ప్రాంతం (సాధారణంగా ముందు)
  • యువ అమెరికన్ మహిళలు బేర్ మిడ్రిఫ్ ఫ్యాషన్ అని నమ్ముతారు
 • ఇంటర్మీడియట్ భాగం లేదా విభాగం
  • మొత్తం ప్రారంభం, మధ్య మరియు ముగింపు- అరిస్టాటిల్
 • కొన్ని పెద్ద ప్రాంతంలో సుమారు కేంద్రంగా ఉన్న ప్రాంతం
  • ఇది పట్టణం మధ్యలో ఉంది
  • వారు పోరాటం యొక్క హృదయంలోకి ముందుకు నడిచారు
  • వారు తుఫాను దృష్టిలో ఉన్నారు
 • తాత్కాలిక కాలం ప్రారంభం మరియు ముగింపు మధ్య సమయం
  • యుద్ధం మధ్యలో
  • ఏప్రిల్ మధ్యలో వర్షం
ఒక వ్యక్తి పబ్లిక్ హౌస్ (కుగే), సమురాయ్ (వెదురు), ఒక ఆలయం మొదలైన వాటిలో పిలుపుగా ఉపయోగిస్తారు. ఇది సభ్యుడు మరియు మధ్య మనిషి అని చెప్పబడింది, మరియు స్థానం సమురాయ్ (సమురాయ్) మరియు మధ్య నిచ్చెన (కొమోనో). హీయాన్ కాలాన్ని చూస్తే, కామకురా కాలం మరియు మురోమాచి కాలంలోని సమురాయ్ మధ్యలో తన యజమాని యొక్క విల్లు, కత్తి మొదలైనవి ఉన్నాయి మరియు సంరక్షకుడిగా పనిచేస్తున్నారు, అలాగే ప్రభువు బలవంతం అమలు వంటి దూత కూడా ఉన్నారు. వారింగ్ స్టేట్స్ కాలంలో, సమురాయ్, మధ్యస్థత, లిట్టర్ మరియు అరాకో (అరషికో) సమురాయ్ సేవకుడి స్థితిలో ఉన్నారు. ఎడో యుగంలో, సమురాయ్‌లకు సేవ చేయడానికి ఒక చిన్న లోడ్ (కొడై) దళాలను ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు, మేము శాంతికాలంలో ఇతర పనులు చేసాము. ఆశిగర్కు ఇంటిపేరు కలిగి ఉండటానికి అనుమతి ఉంది, కానీ మధ్యలో ప్రవేశం పొందలేదు, అతన్ని ఒక వ్యక్తి మరియు చెప్పుల దుకాణం అని కూడా పిలుస్తారు. అదనంగా, ఇది 500 మందితో 3 సమూహాలతో కూడిన ఎడో షోగునేట్ కార్యాలయం, మరియు మధ్య తల (కాశీరా) కింద కోటలో గేట్ కీపర్ మొదలైన వాటిలో నిమగ్నమై ఉంది.