ఓక్

english Oak

సారాంశం

  • క్వర్కస్ జాతికి చెందిన ఆకురాల్చే చెట్టు; పళ్లు మరియు లోబ్డ్ ఆకులు ఉన్నాయి
    • గొప్ప ఓక్స్ చిన్న పళ్లు నుండి పెరుగుతాయి
  • ఏదైనా ఓక్ యొక్క హార్డ్ మన్నికైన కలప; ముఖ్యంగా ఫర్నిచర్ మరియు ఫ్లోరింగ్ కోసం ఉపయోగిస్తారు

అవలోకనం

చాషి ( チャシ also 砦 ) అనేది ఐను యొక్క కొండ కోటలకు జపనీస్ పదం. ఈ పదం ఐను మూలం, from from ( కాసి , / తయాసి /) నుండి, అంటే పాలిసాడే లేదా పాలిసాడెడ్ సమ్మేళనం; ప్రత్యర్థి సిద్ధాంతం కొరియన్ పదం 잣 ( కాస్ , జాట్ , / t͡ɕa̠t̚ /) కు దాదాపు అదే అర్ధంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. 520 కి పైగా చాషిలను హక్కైడోలో గుర్తించారు, ఎక్కువగా ద్వీపం యొక్క తూర్పు ప్రాంతాలలో; ఇతరులు దక్షిణ సఖాలిన్ మరియు కురిల్స్ నుండి పిలుస్తారు; వంటి కమ్చత్కా యొక్క ostrogu మరియు ఈశాన్య ఆసియా gorodische ఇలాంటి విషయాలు స్వతంత్రంగా అభివృద్ధి ఉండవచ్చు. ప్రస్తుత కుషిరో యొక్క తయా కాసితో సహా కొన్ని, మురోమాచి కాలం నాటివి; మిగిలిన తేదీ ఎక్కువగా పదిహేడవ శతాబ్దం ప్రారంభంలో ఉంది. జపనీయులతో "వాణిజ్యం తీవ్రతరం" ఫలితంగా వాటి నిర్మాణం వనరుల కోసం పెరిగిన పోటీకి సంబంధించినది కావచ్చు.
Chasi (క్యాసినో) ఐను భాషలో హౌస్ (chise. Cise) మరియు గ్రామం (Kotan) చుట్టూ నిర్మించిన ఒక కంచె లోపల, కంచె కోట, మొదలైనవి అర్థం, మరియు సాహిత్య సాహిత్యంలో కొన్నిసార్లు ఒక ఇల్లు సూచిస్తుంది. స్థానం పరంగా, మీరు పొడుచుకు వచ్చిన పీఠభూమి (కొండ చిట్కా రకం), నది మరియు సముద్రం ఎదురుగా ఉన్న క్లిఫ్ టాప్ (ఫేస్ క్లిఫ్ రకం), పర్వతం మరియు రిడ్జ్ పైభాగం (కొండపై), స్వతంత్ర కొండను చూడవచ్చు. వివిక్త శైలి) మరియు వంటివి, మరియు తరచూ వాటి యొక్క అంత in పుర వైపు ఒక బోలు కందకాన్ని కలిగి ఉంటాయి. సుమారు 400 మంది హక్కైడోతో పాటు కురిల్ దీవులలో , సఖాలిన్ ( కరాఫుటో ), ఉత్తర భాగంలో తోహోకు ప్రాంతం, మట్టి పాత్రలు మరియు రాతి సామాగ్రికి సంబంధించిన కేసులు ఉన్నాయి, 18 వ శతాబ్దం చివరి వరకు ఉపయోగించిన రికార్డులు ఉన్నాయి. ఉత్తర యురేషియాకు చెందిన గోరోడిష్ మరియు కమ్చట్కా ద్వీపకల్పంలోని ఓస్ట్రోగ్‌తో సారూప్యత ఉన్నందున పరస్పర సాంస్కృతిక సంబంధాలను that హించే సిద్ధాంతాలు కూడా ఉన్నాయి.
Items సంబంధిత అంశాలు నిబుతాని శిధిలాలు