నా

english My

అవలోకనం

ఇమోటో (జపనీస్: 家元 ) (లిట్. "ఫ్యామిలీ ఫౌండేషన్") అనేది సాంప్రదాయ జపనీస్ కళ యొక్క ఒక నిర్దిష్ట పాఠశాల యొక్క స్థాపకుడు లేదా ప్రస్తుత గ్రాండ్ మాస్టర్‌ను సూచించడానికి ఉపయోగించే జపనీస్ పదం. ఇది సోకే (అనే పదానికి పర్యాయపదంగా ఉపయోగించబడుతుంది 宗家 ) ఇది ఐమోటో అధిపతి మరియు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కుటుంబం లేదా ఇంటిని సూచించినప్పుడు.
పదం iemoto కూడా అటువంటి టీ ఉత్సవం (INC. Sencha టీ వేడుక), ఇకిబాన, నొహ్, వ్రాత, సంప్రదాయ జపనీస్ నృత్యం, సంప్రదాయ జపనీస్ సంగీతం ధూప అవగాహనకు జపనీస్ కళ (సంప్రదాయ జపనీస్ కళల్లో కుటుంబపరమైన తరాల వ్యవస్థను వర్ణించేందుకు ఉపయోగిస్తారు kdō), మరియు జపనీస్ మార్షల్ ఆర్ట్స్. షోగి మరియు గో ఒకసారి ఐమోటో వ్యవస్థను కూడా ఉపయోగించారు. మునుపటి ఐమోటో నుండి పాఠశాల యొక్క రహస్య సంప్రదాయాలను వారసత్వంగా పొందిన ఐమోటో వ్యవస్థ క్రమానుగత నిర్మాణం మరియు ఐమోటో యొక్క సుప్రీం అధికారం ద్వారా వర్గీకరించబడుతుంది.
ఇకెబానా , టీ వేడుక , జపనీస్ సంగీతం , నృత్యం , నోహ్ , క్యోజెన్ మొదలైనవి. శాస్త్రీయ ప్రదర్శన కళల జపనీస్ సమాజంలో, సనాతన ధర్మాన్ని తెలియజేసే పురాణాలు మరియు వంశపారంపర్యంగా ఆ స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తులు. మతం అని కూడా అంటారు. ఎడో యుగంలో సాధారణంగా అభివృద్ధి చేయబడిన, ఒక ప్రొఫెసర్ ఏజెంట్ (నాటోరి (నాటోరి)) ఉన్నారు, వీరికి కుటుంబం మరియు టెర్మినల్ శిష్యుల మధ్య వేదిక పేరు పెట్టడానికి అనుమతి ఉంది, కాని లైసెన్స్ జారీ చేసే హక్కును కుటుంబ సభ్యుడు గుత్తాధిపత్యం చేస్తారు, సెక్యూర్ ది మధ్య కలపడం.
Japan జపాన్ నృత్యం కూడా చూడండి | హుహ్