శబ్దం

english Noisy
ఎడో కాలంలో, బౌద్ధ ప్రత్యేక పుస్తకం నుండి మినహాయించబడిన వారు. ఇంటి నుండి దూరంగా ఉండటం, తల్లిదండ్రుల బాధ్యత, పాపానికి బలవంతం కావడం మరియు తేలికపాటి మినహాయింపు కోసం బహిష్కరించబడటం మరియు చెల్లింపు (బుర్రురా) కోసం చెల్లించడం వంటి వివిధ కారణాలు ఉన్నప్పటికీ, వివిధ కారణాలు ఉన్నాయి, కానీ ఉత్పత్తి ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పురోగతి మరియు చెడు కరువు / కరువు 18 వ శతాబ్దం చివరి సగం నుండి పెద్ద సంఖ్యలో నివాసితులు ఎడో మరియు సమీప నగరాలకు తిరిగారు, ప్రధానంగా పేదరికం కారణంగా నేపథ్యం కారణంగా లేకపోవడం పెరిగింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో బాలికలు పోరాటం వంటి చెప్పలేని పౌరులు కూడా ఉన్నారు. ఒక రైల్రోడ్ హాలులో ఉన్న అమాయకుడైన ఎడోలో, షోగూనేట్ చర్యలు తీసుకున్నాడు, పునరావృత నేరాల ప్రమాదం ఉన్నవారిని పట్టుకుని సాడోకు స్వర్ణకారుడి శుద్ధి కర్మాగారంగా పంపుతారు, కాని ప్రభావం అంతగా లేదు. జూదం
Also కూలీ కూడా చూడండి | Miyakononishiki