ఇంగ్లాండ్

english England

సారాంశం

  • యునైటెడ్ కింగ్డమ్ యొక్క విభాగం
గ్రేట్ బ్రిటన్ ద్వీపానికి దక్షిణంగా ఆక్రమించిన UK లోని అతిపెద్ద ప్రాంతం ఇది. ఇది భౌగోళికంగా మరియు పరిపాలనాపరంగా వేల్స్ను కలిగి ఉండవచ్చు. 133 432 కిమీ 2 . 5.30 మిలియన్ 2456 మంది (2012). పెనిన్ పర్వత శ్రేణి ఉత్తర భాగంలో ఉత్తరం మరియు దక్షిణం వైపు నడుస్తుంది, లోతట్టు కొండ భూమి, లేక్ డిస్ట్రిక్ట్ (లేక్ డిస్ట్రిక్ట్) యొక్క మంచు మరియు పర్వతాలు మరియు నైరుతి మూలలో కార్న్వాల్ ద్వీపకల్పం యొక్క డార్ట్మూర్, ఎక్సూర్ మరియు కాబట్టి చాలా. పెనిన్ పర్వతాల తూర్పు మరియు పడమరలలో పంపిణీ చేయబడిన యార్క్షైర్, లాంక్షైర్ యొక్క బొగ్గు క్షేత్రం, పర్వత శ్రేణి యొక్క దక్షిణ విస్తరణలో ఉన్న మిడ్లాండ్స్ బొగ్గు క్షేత్రం, నార్తంబర్లాండ్ -ఈశాన్య తీరంలోని డర్హామ్ బొగ్గు క్షేత్రం, లండన్, మాంచెస్టర్, బర్మింగ్‌హామ్, లీడ్స్, లివర్‌పూల్, న్యూకాజిల్ ముఖ్యమైన పారిశ్రామిక నగరాలు. తక్కువ వర్షపాతం ఉన్న తూర్పు ప్రాంతంలో బార్లీని తయారు చేస్తారు, కాని ఎక్కువగా లోతట్టు ప్రాంతాలలో పాడి వ్యవసాయం మరియు కొండ ఎత్తైన ప్రదేశాలలో పశువులు మరియు గొర్రెలను మేపుతారు. పాలియోలిథిక్ యుగంలో, పాలియోలిథిక్ యుగంలో సెల్ట్స్ ఖండం మరియు ఖండంలో దాడి చేసి, క్రీ.పూ 43 లో రోమన్ వస్తువులుగా మారాయి, 5 వ శతాబ్దంలో ఆంగ్లో-సాక్సన్ ప్రజలు ఆక్రమించారు, ఏడు రాజ్యం స్థాపించబడింది, 9 వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో వెసెక్స్ కింగ్డమ్ ఇది ఏకీకృతమైంది మరియు ఆనాటి ఇంగ్లాండ్కు పునాది వేసింది.
Items సంబంధిత అంశాలు UK | గ్రేట్ బ్రిటన్ [ద్వీపం] | గ్రేట్ బ్రిటన్ యూనియన్ కింగ్డమ్ | స్టోన్‌హెంజ్, అవెబరీకి సంబంధించిన అవశేషాలు