మాక్స్ ఎగ్గర్

english Max Egger


1916.7.19-
పియానో ప్లేయర్.
రోర్‌షాచ్‌లో జన్మించారు.
జూరిచ్ యూనివర్శిటీ స్కూల్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ నుండి పట్టా పొందిన తరువాత, ఆమె వియన్నా అకాడమీ ఆఫ్ మ్యూజిక్‌లో జోసెఫ్ మార్క్స్‌తో కలిసి చదువుకుంది. అదనంగా అతను రోమ్‌లోని కార్లో జెచీ కింద చదువుకున్నాడు. '43 స్విస్ మ్యూజిక్ అసోసియేషన్ అవార్డు అందుకున్నారు. అదే సంవత్సరంలో, అతను జూరిచ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మ్యూజిక్లో పియానో విభాగానికి చీఫ్ ప్రొఫెసర్ అయ్యాడు, చాలా మంది పియానిస్టులకు శిక్షణ ఇచ్చాడు మరియు పోటీకి న్యాయమూర్తి మరియు పియానో ప్లేయర్‌గా పనిచేశాడు. '54 లో స్విస్ సాంస్కృతిక రాయబారిగా జపాన్ సందర్శన. '59 లో ముసాషినో మ్యూజిక్ యూనివర్శిటీలో ప్రొఫెసర్‌గా జపాన్‌కు తిరిగి వచ్చాడు. అప్పటి నుండి అతను టోక్యో ఆర్ట్ విశ్వవిద్యాలయం మరియు సెంజోకు గకుయెన్ విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రొఫెసర్‌గా పనిచేశాడు మరియు జపాన్‌లో చాలా మంది యువ పియానిస్టులను పోషించాడు.