దొంగిలించారు

english stole

సారాంశం

  • మహిళలు వారి భుజాల గురించి ధరించే విస్తృత కండువా

అవలోకనం

కాయ (సంస్కృతం: kāṣāya ; పాలి: kasāva ; సింహళ: කසාවත ; చైనీస్: 袈裟 ; పిన్యిన్: జిషా ; కొరియన్: 가사 gasa ; వియత్నామీస్: cà-sa , టిబెటన్: ཆོས་གོས , THL: chögö ) పూర్తిగా నిర్దేశించిన బౌద్ధ సన్యాసులు మరియు సన్యాసినులు, గోధుమ లేదా కుంకుమ రంగుకు పేరు పెట్టారు. సంస్కృత మరియు పాలి భాషలలో, ఈ వస్త్రాలకు మరింత సాధారణ పదం కావరా కూడా ఇవ్వబడుతుంది, ఇది రంగులతో సంబంధం లేకుండా వస్త్రాలను సూచిస్తుంది.
సంస్కృత కసయ (కాసా యా) యొక్క సౌండ్ కాపీ. సూత్రం లో, ఇది అద్భుతమైన కాదని బురదలో రంగును స్పష్టంగా అవసరం, వస్త్రం, మీ కోరిక వదిలి మరియు ఇతరుల నుండి వృత్యాసమును ఉద్దేశ్యంతో, జన్మస్థలం, పెద్ద ప్రతి ఒకటి చదరపు వస్త్రం చట్టం బట్టలు ద్వారా, ఎగువ చేసుకుంది , తక్కువ మూడు బట్టలు నాకు చెప్పబడ్డాయి. వస్త్రం మారి పవిత్రమైంది, జపాన్‌లో మీరు బట్టలపై ధరించగల అద్భుతమైన వేడుకగా మారింది. షిచిజో · గోజో జెన్ నుండి జెన్ శాఖ చిక్కు (అదృష్టం), షిన్షు, షింగోన్ శాఖ మరియు ఇతర సంక్షిప్త పదాల వరకు ప్రతి మత సంస్థలో అనేక రకాలు ఉన్నాయి.
Items సంబంధిత అంశాలు బ్లీచెడ్ నారా