అంకగణిత చెట్లు (టోటెన్)

english Arithmetic trees (Toten)
సులువు ద్వారా అదృష్టాన్ని చెప్పడం కోసం ఉపయోగించే ఒక సాధనం. చైనాలో, తకాకో రెండూ. 1.5 సెం.మీ చదరపు మరియు 9 సెం.మీ పొడవు గల ఆరు బార్ల సమితి ఏర్పడుతుంది, రాడ్ల యొక్క రెండు వైపులా నలుపు రంగులో ఉంటాయి (యోకో) (-), మిగతా రెండు వైపులా మధ్యలో పొడవైన కమ్మీలు ఉంటాయి మరియు ఎరుపు ఇది గుర్తుతో సూచిస్తుంది, మొదలైనవి , మరియు ఇది నీడను సూచిస్తుంది (-). ఎగువ నుండి 筮 竹 (of) ఆపరేషన్ ద్వారా పొందిన 得 ను వరుసగా అమర్చడం ద్వారా ఇగ్రాను తయారు చేయండి . 6 obtain ను పొందటానికి, వెదురు యొక్క 18 రెట్లు ఆపరేషన్ అవసరమని చెప్పబడింది మరియు దాని జ్ఞాపకశక్తి కోసం దీనిని కనుగొన్నారు.
Items సంబంధిత అంశాలు ఎనిమిది రేఖాచిత్రాలు