ఎత్తు

english height

సారాంశం

 • (నిలబడి ఉన్న వ్యక్తి) తల నుండి పాదం వరకు దూరం
 • ముఖ్యంగా సముద్ర మట్టానికి లేదా భూమి యొక్క ఉపరితలం పైన ఉన్న ఎత్తు
  • ఎత్తు ఆమెకు తలనొప్పిని కలిగించింది
 • పొడిగింపు యొక్క నిలువు పరిమాణం;ఏదో బేస్ నుండి పైకి దూరం
 • అత్యున్నత స్థాయి లేదా డిగ్రీ సాధించగల; అభివృద్ధి యొక్క అత్యున్నత దశ
  • అతని ప్రకృతి దృశ్యాలు అందం యొక్క అక్మేగా భావించబడ్డాయి
  • కళాకారుడి బహుమతులు వారి వద్ద ఉన్నాయి
  • ఆమె కెరీర్ యొక్క ఎత్తులో
  • పరిపూర్ణత యొక్క శిఖరం
  • వేసవి గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది
  • ... ఐన్‌స్టీన్‌ను కీర్తి పరాకాష్టకు తీసుకువచ్చింది
  • అతని ఆశయం యొక్క శిఖరం
  • మనిషి సాధించిన చాలా అత్యున్నత అతిశయోక్తులు
  • తన వృత్తిలో అగ్రస్థానంలో
 • ఆకట్టుకునే అభివృద్ధి లేదా సాధించడం ద్వారా పొందిన ఉన్నత స్థాయి గౌరవం
  • గొప్ప పొట్టితనాన్ని కలిగి ఉన్న వ్యక్తి

షక్కన్హోలో పొడవు యొక్క యూనిట్. ఇది టైహో కోడ్‌కు ముందు ప్రాచీన చైనా నుండి మరియు జపాన్‌లో ఉపయోగించబడింది. ఇది 10 షాకుకు సమానం మరియు 1891లో రూపొందించిన మెట్రిక్ చట్టం ప్రకారం దాదాపు 3.03 మీ.
ఫుమి మియాకే