కవిత్వం

english Poetry

సారాంశం

  • మెట్రికల్ రూపంలో సాహిత్యం
  • అందంలో కవిత్వాన్ని పోలిన ఏదైనా కమ్యూనికేషన్ లేదా భావనను ప్రేరేపించడం

అవలోకనం

ఉటమకురా ( 歌枕 , "పద్యం దిండు") జపనీస్ కవిత్వంలో అలంకారిక భావన.
వాకాలో అనేక పురాతన స్మారక చిహ్నాలు వ్రాయబడిన ప్రదేశం ఇది. అసలు అర్ధం సాహిత్యం (పాట పదాలు), ఆకర్షణలు వంటి మకురాకోటోబా, పాట పదాలు లేదా కవిత్వంలో యోమికోమాగా ఉండవలసిన పదార్థం, లేదా వాటి యొక్క జాబితా కామెంటరీ పుస్తకము, యుగం ఉన్నందున ఆకర్షణల యొక్క అర్ధానికి పరిమితం. డౌన్ అయ్యింది. రచనలో వ్రాయబడిన పనిలో, ప్రతి దృష్టికి ఒక నిర్దిష్ట వ్యక్తీకరణ మరియు భావోద్వేగం ఉంటుంది, మరియు మీరు గానం మాత్ర రాస్తున్నప్పుడు, ఆ స్థలం వాస్తవానికి ఎలా మారుతుంది అనేది సాహిత్య చరిత్రలోని భావోద్వేగాలకు భిన్నంగా ఉంటుంది. "నోహ్ కాజ్ ఆదర్శధామం" వంటి వివరణ పత్రాలు చాలా ఉన్నాయి.
Also ఉజి కూడా చూడండి | ఉజి వంతెన | కిటానో | కోబాటా | సైగ్యో | శిరకావా సంస్థలు | తోబా డోనో | సోకియోకా | Yoshimamemaki