లేదా

english Or
Sagitta
Constellation
Sagitta
List of stars in Sagitta
Abbreviation Sge
Genitive Sagittae
Pronunciation /səˈɪtə/ Sagítta,
genitive /səˈɪt/
Symbolism the Arrow
Right ascension 19.8333h
Declination +18.66°
Quadrant NQ4
Area 80 sq. deg. (86th)
Main stars 4
Bayer/Flamsteed
stars
19
Stars with planets 2
Stars brighter than 3.00m 0
Stars within 10.00 pc (32.62 ly) 1
Brightest star γ Sge (3.51m)
Messier objects 1
Bordering
constellations
Vulpecula
Hercules
Aquila
Delphinus
Visible at latitudes between +90° and −70°.
Best visible at 21:00 (9 p.m.) during the month of August.

సారాంశం

  • శస్త్రచికిత్స ఆపరేషన్ల పనితీరు కోసం ఆసుపత్రిలో ఒక గది
    • ఆపరేటింగ్ గదులను అస్సెప్టిక్ గా ఉంచడానికి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు
  • పసిఫిక్‌లోని వాయువ్య యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో ఒక రాష్ట్రం

అవలోకనం

ధనుస్సు ఉత్తర ఆకాశంలో మసకబారిన కానీ విలక్షణమైన కూటమి. దీని పేరు "బాణం" కోసం లాటిన్, మరియు ఇది విలుకాడు అయిన ధనుస్సు అనే పెద్ద నక్షత్రరాశితో గందరగోళంగా ఉండకూడదు. ధనుస్సు ఒక పురాతన కూటమి అయినప్పటికీ, దీనికి 3 వ మాగ్నిట్యూడ్ కంటే ప్రకాశవంతమైన నక్షత్రం లేదు మరియు అన్ని నక్షత్రరాశులలో మూడవ అతిచిన్న ప్రాంతం ఉంది (ఈక్యులియస్ మరియు క్రక్స్ మాత్రమే చిన్నవి). 2 వ శతాబ్దపు ఖగోళ శాస్త్రవేత్త టోలెమి జాబితా చేసిన 48 నక్షత్రరాశులలో ఇది చేర్చబడింది మరియు అంతర్జాతీయ ఖగోళ యూనియన్ నిర్వచించిన 88 ఆధునిక నక్షత్రరాశులలో ఇది ఒకటి. భూమధ్యరేఖకు ఉత్తరాన ఉన్న ధనుస్సును అంటార్కిటిక్ వృత్తంలో తప్ప భూమిపై ఉన్న ప్రతి ప్రదేశం నుండి చూడవచ్చు.
ఎర్ర దిగ్గజం గామా ధనుస్సు నక్షత్రరాశి యొక్క ప్రకాశవంతమైన నక్షత్రం, దీని పరిమాణం 3.47. రెండు నక్షత్ర వ్యవస్థలు గ్రహాలు ఉన్నట్లు కనుగొనబడింది.
ఆగష్టు చివరలో, బాణం ఆకారంలో ఉన్న చిన్న నక్షత్రరాశి దక్షిణాన ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఇది పాలపుంతలో ఉంది. ఇది గ్రీకు పురాణాల ప్రేమ యొక్క ఈరోస్ బాణాన్ని సూచిస్తుంది.