శరదృతువు గాలి పాటలు

english Autumn Wind songs
కోటో పాట యొక్క పాట పేరు. మకితా గామన్ (మాకి టాన్ క్యాన్సర్) ను మిత్సుజాకి పాఠశాల స్వరపరిచింది, షిరోయి యొక్క "హోంకాగాన్ పాట" ఆధారంగా రూపొందించిన సాహిత్యం. కలిసి <టెంపో జత> అలాగే. <ఆరు దశలు> "శరదృతువు శైలి" అని పిలువబడే ప్రత్యేకమైన ట్యూనింగ్ పద్ధతిలో ఒకే పాట యొక్క పొడవైన పాటలు (మేబిబి) మరియు పాటల ఆకృతి వలె అదే సంఖ్యలో బీట్‌లు ఉంటాయి. మిత్సుజాకి ఎగ్జామినర్ చేత కోటో పునర్నిర్మాణ స్ఫూర్తిని చూపించే ఒక మాస్టర్ పీస్.