ప్రేమకథ

english love story

సారాంశం

  • ప్రేమతో వ్యవహరించే కథ
కధా మొదటి రకం Rakugo ప్రదర్శించారు. డ్రాప్ (Ochi) చాలు లేదు (దిగువ) కొనసాగింపుగా Banashi, స్టార్ నటిగా (స్టార్ నటిగా) యొక్క ప్రదర్శన పట్టికలో ఒక హాస్య కథకుడు అధిక మాయలు అవసరం, "కొత్తదనానికి Danbotan లాంతర్లను San'yuteiencho ఆపరేషన్ (బటన్ Doro) "," వతనాబే యువాన్జెన్ (మరిన్ని) "," కరాకో (టౌన్ షాప్) "ప్రసిద్ధి చెందాయి. రోజు, "షిసావా (కజాజావా)" "ఫైర్ కొడుకు" వంటి పఠనాల కథతో కూడా దాహం గల వ్యక్తిత్వం ఉన్నదాన్ని మానవత్వం అని కూడా పిలుస్తారు.
Items సంబంధిత అంశాలు కోటోటో టెన్సే | Sansutei Junpei | హయాషి కాన్జో