దాడి(పరోక్ష దూకుడు, ప్రత్యక్ష దూకుడు)

english invasion

సారాంశం

  • ఆక్రమణ యొక్క చర్య; విజయం లేదా దోపిడీ కోసం దాడి చేసే సైన్యం యొక్క చర్య
  • శరీరంలోని కొత్త సైట్లకు వ్యాధికారక సూక్ష్మజీవులు లేదా ప్రాణాంతక కణాల వ్యాప్తి
    • చుట్టుపక్కల నిర్మాణాలపై కణితి యొక్క దాడి
  • గతంలో ఆక్రమించని ప్రాంతానికి ఏదైనా ప్రవేశం
    • పర్యాటకుల దాడి
    • మిడుతలు దాడి
అంతర్జాతీయ చట్టం ప్రకారం, దండయాత్ర యొక్క నిర్వచనం ఇంకా స్పష్టం చేయబడలేదు. అయితే, సాధారణంగా, ఇతర దేశాల ప్రాంతాలను నేరుగా బలవంతంగా ప్రవేశించడం లేదా ఇతర దేశాల ప్రాంతాలపై దాడి చేయడం మరియు శాంతియుత వివాద పరిష్కారానికి సంబంధించిన చట్టపరమైన బాధ్యతలను ఉల్లంఘించడం దీని అర్థం. సాయుధ దళం ద్వారా ప్రత్యక్ష దాడి, రహస్యంగా ఆయుధాలు మరియు దళాలను పంపడం మరియు ఆర్థిక మరియు రాజకీయ ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇది పరోక్ష దండయాత్ర అని కూడా అంటారు. ఈ రోజు ఐక్యరాజ్యసమితి చార్టర్ ఆక్రమణకు వ్యతిరేకంగా ఐక్యరాజ్యసమితి అమలు చర్యలు తీసుకుంటుందని నిర్దేశిస్తుంది, అయితే ఆక్రమణ నిర్ణయం భద్రతా మండలికి వదిలివేయబడింది, ప్రభావం చాలా తక్కువగా ఉంది.