బాబిలోనియా

english Babylonia
Babylonia
Babylonia
1895 BCE – 539 BCE
Capital Babylon
Languages Akkadian
Religion Babylonian religion
Government Not specified
History
 •  Established 1895 BCE 
 •  Disestablished  539 BCE
Today part of
  • Iraq
  • Syria

సారాంశం

  • దక్షిణ మెసొపొటేమియాలోని ఒక పురాతన రాజ్యం; క్రీస్తుపూర్వం 6 వ శతాబ్దంలో బాబిలోనియా ఇజ్రాయెల్‌ను జయించింది మరియు యూదులను బాబిలోన్‌కు బహిష్కరించింది (అక్కడ డేనియల్ రాజుకు సలహాదారుడు అయ్యాడు)

అవలోకనం

బాబిలోనియా (/ ˌbæbɪˈloʊniə /) అనేది మధ్య-దక్షిణ మెసొపొటేమియా (ప్రస్తుత ఇరాక్) లో ఉన్న ఒక పురాతన అక్కాడియన్ మాట్లాడే రాష్ట్రం మరియు సాంస్కృతిక ప్రాంతం. క్రీస్తుపూర్వం 1894 లో ఒక చిన్న అమోరైట్ పాలించిన రాష్ట్రం ఉద్భవించింది, దీనిలో చిన్న పరిపాలనా పట్టణం బాబిలోన్ ఉంది. ఇది అక్కాడియన్ సామ్రాజ్యం (క్రీ.పూ. 2335–2154) సమయంలో కేవలం ఒక చిన్న ప్రాంతీయ పట్టణం, కానీ క్రీ.పూ 18 వ శతాబ్దం మొదటి భాగంలో హమ్మురాబి పాలనలో బాగా విస్తరించింది మరియు ఒక ప్రధాన రాజధాని నగరంగా మారింది. హమ్మురాబి పాలనలో మరియు తరువాత, బాబిలోనియాను "అక్కాడ్ దేశం" (అక్కాడియన్‌లో మాట్ అక్కాడే ) అని పిలిచేవారు .
పురాతన ఇరాన్‌లో పాత రాష్ట్రమైన అస్సిరియా మరియు తూర్పున ఏలామ్‌తో ఇది తరచుగా పోటీలో పాల్గొంటుంది. హమ్మురాబి (fl. C. 1792-1752 BC మధ్య కాలక్రమం, లేదా క్రీ.పూ. 1696-1654, చిన్న కాలక్రమం) స్వల్పకాలిక సామ్రాజ్యాన్ని సృష్టించిన తరువాత బాబిలోనియా కొంతకాలం ఈ ప్రాంతంలో ప్రధాన శక్తిగా మారింది, అంతకుముందు అక్కాడియన్ సామ్రాజ్యం తరువాత, మూడవ రాజవంశం ఉర్, మరియు ఓల్డ్ అస్సిరియన్ సామ్రాజ్యం. అయినప్పటికీ, హమ్మురాబి మరణం తరువాత బాబిలోనియన్ సామ్రాజ్యం వేగంగా పడిపోయింది మరియు తిరిగి ఒక చిన్న రాజ్యానికి తిరిగి వచ్చింది.
అస్సిరియా మాదిరిగానే, బాబిలోనియన్ రాష్ట్రం అధికారిక ఉపయోగం కోసం వ్రాతపూర్వక అకాడియన్ భాషను (దాని స్థానిక ప్రజల భాష) నిలుపుకుంది, దాని వాయువ్య సెమిటిక్ మాట్లాడే అమోరైట్ వ్యవస్థాపకులు మరియు కస్సైట్ వారసులు ఉన్నప్పటికీ, ఒక భాష ఒంటరిగా మాట్లాడిన వారు స్థానిక మెసొపొటేమియన్లు కాదు. ఇది మతపరమైన ఉపయోగం కోసం సుమేరియన్ భాషను నిలుపుకుంది (అస్సిరియా మాదిరిగానే), కానీ అప్పటికే బాబిలోన్ స్థాపించబడిన సమయానికి, ఇది ఇకపై మాట్లాడే భాష కాదు, అక్కాడియన్ పూర్తిగా ఉపసంహరించుకుంది. మునుపటి అక్కాడియన్ మరియు సుమేరియన్ సంప్రదాయాలు బాబిలోనియన్ మరియు అస్సిరియన్ సంస్కృతిలో ప్రధాన పాత్ర పోషించాయి, మరియు ఈ ప్రాంతం ఒక ముఖ్యమైన సాంస్కృతిక కేంద్రంగా మిగిలిపోతుంది, దాని దీర్ఘకాలిక పాలనలో కూడా.
బాబిలోన్ నగరం గురించి మొట్టమొదటి ప్రస్తావన క్రీ.పూ 23 వ శతాబ్దం నాటి అక్కాడ్ యొక్క సర్గాన్ పాలన (క్రీ.పూ. 2334–2279) నుండి మట్టి టాబ్లెట్‌లో చూడవచ్చు. ఈ సమయంలో బాబిలోన్ కేవలం మత మరియు సాంస్కృతిక కేంద్రంగా ఉంది మరియు స్వతంత్ర రాజ్యం లేదా పెద్ద నగరం కాదు; మిగతా మెసొపొటేమియా మాదిరిగానే, ఇది అక్కాడియన్ సామ్రాజ్యానికి లోబడి ఉంది, ఇది అక్కాడియన్ మరియు సుమేరియన్ మాట్లాడే వారందరినీ ఒకే నియమం ప్రకారం ఏకం చేసింది. అక్కాడియన్ సామ్రాజ్యం పతనం తరువాత, Ur ర్ యొక్క మూడవ రాజవంశం యొక్క పెరుగుదలకు ముందు దక్షిణ మెసొపొటేమియా ప్రాంతం కొన్ని దశాబ్దాలుగా గుటియన్ ప్రజల ఆధిపత్యాన్ని కలిగి ఉంది, ఇది ఈ ప్రాంతానికి క్రమాన్ని పునరుద్ధరించింది మరియు ఉత్తర అస్సిరియా కాకుండా, మొత్తం మొత్తాన్ని కలిగి ఉంది మెసొపొటేమియా, బాబిలోన్ పట్టణంతో సహా.
బాబిలోన్ కేంద్రీకృతమై దక్షిణ మెసొపొటేమియా (ఇప్పుడు ఇరాక్, బాగ్దాద్‌కు దక్షిణం) యొక్క చారిత్రక హోదా. సుమేరి ప్రజలు సాంస్కృతికంగా ఉత్తరాన అస్సిరియాకు అన్వయించారు, అక్కాడ్ సెమ్ ఉత్పత్తి చేసిన ప్రపంచం జాతిపరంగా మరియు భాషాపరంగా ఆధారపడింది. దక్షిణ బాబిలోనియాలో సుమెర్, ఉత్తరాన అక్కాడ్. 2 వ సహస్రాబ్ది చివరి నుండి, అక్కాడియన్ సామ్రాజ్యం, బుల్బాంగ్ యొక్క 3 వ రాజవంశం, బాబిలోన్ యొక్క 1 వ రాజవంశం, కాసిడో మార్నింగ్, ఐసిన్ 2 వ రాజవంశం, న్యూ బాబిలోనియన్ సామ్రాజ్యం, అచెమెనిడ్ రాజవంశం మరియు రాజ్యాలు పదేపదే పెరుగుతాయి మరియు పడిపోతాయి, కూడా వేగంగా మారిపోయింది.
సంబంధిత అంశాలు ఉలే | ఎరిడు | కాసిడ్ | క్యూనిఫాం అక్షరాల పద్ధతి | నిపుర్లే | మెసొపొటేమియా