ఇస్ ఒండో ప్రేమ స్లీపింగ్ బ్లేడ్

english Ise Ondo love sleeping blade

(1) కబుకి క్యోజెన్. జాగ్రత్త. 4 యాక్ట్ 7 ప్లే. టోకుజో చికామాట్సు పని. 1796 (కాన్సీ 8) ఒసాకా ఫుజికావా యాకుజా థియేటర్ యొక్క జూలై ప్రీమియర్ (కాకు నో ప్లే). ఫుకుయోకా మిత్సుగు రెండవ తరం బున్షి నకయామా, మరియు అబురాయ గంజి మొదటి తరం యోషిజావా ఇరోహా. అదే సంవత్సరం మేలో, ఇసేకో-షి యుయులో జరిగిన హత్య కేసును స్వీకరించారు. ఆగస్టులో, ఈ రచనతో పాటు, అట్సుషి నకావా రాసిన షుజిరో క్యోయమాషిత యొక్క “ఇసేమియేజ్ కవాసాకి ఒండో” విడుదలైంది. ఐసే యొక్క మాస్టర్ అయిన యువకుడి కోసం అయో షిజాకా మరియు దాని ఓరిగామిని చెడ్డ వ్యక్తుల నుండి వర్ణించే రచన. మూడవ చట్టం యొక్క “అబురాయ” ఒక సుపరిచితమైన వేశ్య హృదయంపై నిజంగా తెలియని ఆప్యాయతను అందుకున్న నివాళి పదిమందిని స్లాష్‌కు చేరుకుంటుంది, దీనికి విరుద్ధంగా అర్ధరాత్రి ఉచ్చుతో పర్వతంగా పరిగణించబడుతుంది. మిత్సుగు పాత్ర ఒక సాధారణ సహనం, మరియు రెండు రకాల ఎగువ మరియు ఎడో రకాలు ఉన్నాయి. ఇది ఇస్ యొక్క స్థానిక రంగు ద్వారా వర్గీకరించబడుతుంది, ఇది వేదికగా మరియు వేసవి కాలంగా పరిగణించబడుతుంది మరియు వేసవి క్యోజెన్‌గా ప్రసిద్ది చెందింది. (2) నింగ్యో జోరురి. జాగ్రత్త. క్యోజెన్ (1) నింగ్యో జోరురి యొక్క మూడు సంపుటాల ఆధారంగా జూలై 1838 (టెన్పో 9) లో ఒసాకా ఇనారిలోని తోషిబా నివాసానికి అనుగుణంగా మార్చబడింది. ఏదేమైనా, ప్రస్తుతం, జూలై 1885 లో ఒసాకాలోని ఇనారిహికో రోకుజాలో టొయోజావా డాన్పీ మరియు అతని భార్య సవరించిన అబురాయ మాత్రమే ప్రదర్శించబడుతుంది. ఇది డ్రామా కంటెంట్‌గా ప్రాచుర్యం పొందినప్పటికీ, ఇది అద్భుతమైన సున్నితమైన నాటింగ్‌ను కలిగి ఉంది, అది డాన్‌పీ చేతిలో ఉంది.
మిచియో హరా