చెట్టు(టాకీ చెట్టు)

english tree

సారాంశం

  • ఆంగ్ల నటుడు మరియు నాటక నిర్మాత షేక్స్పియర్ (1853-1917) యొక్క విలాసవంతమైన నిర్మాణాలకు ప్రసిద్ది చెందారు
చెట్టుతో కలిసి. ఒక జత పొదలు (పొదలు). ఇది సాధారణ మానవులలో 3 భాగాలను కలిగి ఉన్న ఒక చెక్క మొక్క (మోకుహోన్), ఇది వ్యక్తి, రూట్, ట్రంక్ మరియు కిరీటం యొక్క ఎత్తు కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అటవీప్రాంతంలో, కలప వాడకం దృక్కోణం నుండి, 4 నుండి 5 మీ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నదాన్ని తకాగి అంటారు. తకాగి ఆధిపత్యం వహించే సంఘం అడవి .
Items సంబంధిత వస్తువుల జీవనశైలి