విగ్రహం

english shrine

సారాంశం

  • కొన్ని పవిత్రమైన విషయం లేదా వ్యక్తితో సంబంధం కలిగి ఉన్న ప్రార్థనా స్థలం
  • మానవ లేదా జంతువును సూచించే శిల్పం
టెన్జిన్-గీ (సుబాకి) జరుపుకోవడానికి ఒక అర్ధచంద్రాకారము. ఈ మందిరం "ధ్యానం" లో ఒకటి అయినప్పటికీ, ఇది ఒక చిన్న సంస్థ, "దేవుడు" గా శిక్షణ పొందింది. శబ్దవ్యుత్పత్తి ప్రకారం, ఇది "యావోయి", అనగా ఒక వసతిగృహాన్ని అంత్యక్రియలతో ప్రత్యామ్నాయం చేయడం. పుణ్యక్షేత్రం
ఒక రకమైన ఎబోనీ (డాండెలైన్). డాన్‌తో కలిసి. ఇది డాన్ ట్రీతో బుద్ధ విగ్రహం యొక్క డంప్లింగ్ శైలిలో చెక్కబడింది (India గోడలో ఒక విరామం, భారతదేశంలో గోడ ఉపరితలం మరియు చైనీస్ గుహ దేవాలయాలను త్రవ్వడం మరియు అక్కడ తరచుగా బుద్ధ విగ్రహాలను చెక్కడం), పోర్టబుల్ జ్ఞాపకాలు దీనిని ఉపయోగించారు బుద్ధుడు . కుకై తెచ్చిన కొమోనాగిజి దిండు హోన్‌బ్యూన్ మాదిరిగా, చాలా చైనాలో తయారు చేయబడి జపాన్‌కు తీసుకువచ్చారు.
Item సంబంధిత అంశం పిల్లో దేవుడు