కట్టింగ్ అంచు

english Cutting edge

సారాంశం

  • కత్తి యొక్క బ్లేడ్ యొక్క పదునైన కట్టింగ్ వైపు
  • గొప్ప ప్రాముఖ్యత లేదా పురోగతి యొక్క స్థానం; ఏదైనా ఉద్యమం లేదా రంగంలో ప్రముఖ స్థానం
    • కోట్స్‌వోల్డ్స్ ఒకప్పుడు ఇంగ్లాండ్‌లో ఉన్ని తయారీలో ముందంజలో ఉన్నారు
    • చలన ఆలోచన ఎల్లప్పుడూ అతని మనస్సులో ముందంజలో ఉంటుంది మరియు అతని తత్వశాస్త్రానికి కేంద్రంగా ఉంటుంది

అవలోకనం

జపనీస్ కత్తి ( 日本刀 , nihontō ) జపాన్ నుండి సాంప్రదాయకంగా తయారైన కత్తులలో ఒకటి. కోఫున్ కాలం నుండే కత్తులు తయారు చేయబడ్డాయి, అయితే సాధారణంగా "జపనీస్ కత్తులు" హీయన్ కాలం తరువాత తయారు చేసిన వక్ర బ్లేడ్లను సూచిస్తాయి. పరిమాణం, ఆకారం, అనువర్తన క్షేత్రం మరియు తయారీ పద్ధతి ద్వారా విభిన్నమైన జపనీస్ కత్తులు చాలా రకాలు. జపనీస్ కత్తులలో సాధారణంగా తెలిసిన కొన్ని రకాలు కటన, వాకిజాషి, ఒడాచి మరియు టాచి.