పదబంధాలు

english Phrases

కవితల పోటీ యొక్క ఆకృతిని అనుసరిస్తుంది హైకూ ఎడమ మరియు కుడి వైపు తిరగడం ద్వారా ఆధిపత్యం లేదా న్యూనత కోసం పోటీపడేది. రచయిత ఒక వ్యక్తి మరియు చాలామంది కావచ్చు. ఒక ప్రసిద్ధ కవిని తీర్పు చెప్పమని అడిగే సాధారణ పద్దతితో పాటు, రచయితలు చర్చను సేకరించి అనుసరించే వివిధ రూపాలు ఉన్నాయి, లేదా రచయిత స్వయంగా న్యాయమూర్తి అవుతారు. ఉటా-అవేస్ మాదిరిగా, ఉన్నతమైనదాన్ని గెలవడం సాధారణం, మరియు ఆధిపత్యం లేదా న్యూనతను నిర్ణయించలేనప్పుడు, దానిని స్వాధీనంగా వ్రాసి, తీర్పుకు కారణాన్ని తీర్పుగా రాయండి, కానీ ఇది కూడా వైవిధ్యమైనది. 1656 (మీరేకి 2) సీజన్ పరిశీలన "హైకుగో" పురాతన ఎడిషన్, కానీ దాని సంభవించినది కనే (1624-44) చుట్టూ కనుగొనవచ్చు. సదామోన్ యొక్క ర్యూహో మరియు కిగిన్లలో చాలా ఉన్నాయి, మరియు ప్రసిద్ధ బాషో యొక్క "సీషెల్ గేమ్" (1672 లో స్థాపించబడింది) కూడా కిగిన్ చేత ప్రభావితమైంది. ఇది డాన్రిన్‌లో పని చేయలేదు, కానీ హైకూ స్టైల్ యొక్క మలుపు వద్ద, "గ్రామీణ పదబంధం", "టోకివాయ పదబంధం", "కప్ప", "కేషిగో" మొదలైనవి స్థాపించబడ్డాయి మరియు ఇది ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడింది. అర్థం చేసుకోండి. జెన్‌రోకు మరియు మసనోరి కాలంలో (1688-1716), "ఫైవ్ షిట్", "టోకుటోకు నో కుగో", "ఇటామి కుగో" మొదలైనవి ఏర్పడ్డాయి మరియు చాలా మంది క్యోహో (1716-36) తరువాత ఎడో కవులు సంకలనం చేశారు. Ten ఇది టెన్పో చుట్టూ అడపాదడపా జరిగింది.
నెలవారీ
తోషియుకి ఇనోయు