యుద్ధం

english Battle
Nanatsumen
七つ面
Nanatsumen, from the series The Eighteen Great Kabuki Plays.jpg
A print of the play designed by Torii Tadakiyo and Torii Kiyosada (of the Torii school). The actor playing Kakoyo Akaemon is Ichikawa Danjūrō IX.
Written by Fujimoto Tobun
Date premiered 1740
Original language Japanese

సారాంశం

 • ఏదో సాధించడానికి శక్తివంతమైన ప్రయత్నం
  • గుంపు గుండా వెళ్ళడం నిజమైన పోరాటం
  • అతను గుర్తింపు కోసం పోరాడాడు
 • యుద్ధ సమయంలో సైనిక దళాలను వ్యతిరేకించే శత్రు సమావేశం
  • చిక్కాముగా యుద్ధంలో గ్రాంట్ నిర్ణయాత్మక విజయం సాధించాడు
  • అతను నిజమైన నిశ్చితార్థంలోకి వచ్చినప్పుడు అతను యుద్ధం గురించి తన శృంగార ఆలోచనలను కోల్పోయాడు
 • రెండు ప్రత్యర్థి సమూహాల (లేదా వ్యక్తుల) మధ్య బహిరంగ ఘర్షణ
  • థామస్ పైన్ - ఘర్షణ మరింత మహిమాన్వితమైన విజయం
  • అనుకూల మరియు గర్భస్రావం నిరోధక గుంపుల మధ్య యుద్ధాన్ని నియంత్రించడానికి పోలీసులు ప్రయత్నించారు

అవలోకనం

నానాట్సుమెన్ (七 つ 面) కబుకి కచేరీలలోని ఒక నాటకం, మరియు ప్రసిద్ధ కబుకి జహాచిబాన్ ("పద్దెనిమిది గొప్ప నాటకాలు"). ఈ నాటకాన్ని ఆంగ్లంలో ది సెవెన్ మాస్క్‌లు అని పిలుస్తారు.
క్యోజెన్ పాట. భర్త టారో కిరీటాన్ని ఆదేశిస్తాడు, అతను సౌకర్యవంతంగా లేడు, సైనిక సేవ యొక్క సేవకుడు, కానీ కిరీటం సహచరుడిని చంపకుండా జీవితానికి సహాయపడుతుంది. చనిపోయినట్లు భావించే యుద్ధం మార్గంలో మాస్టర్‌తో కలుస్తుంది, మరియు అది ఒకేసారి దెయ్యంలా మారి, దీనికి విరుద్ధంగా మాస్టర్‌ను గుర్తిస్తుంది. మొదటి భాగంలో నాటకీయ ఉద్రిక్తత ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది, మరియు రెండవ సగం క్యోజెన్ స్వరాన్ని ఇచ్చిన వేరే రంగు గొప్ప పాట.
Items సంబంధిత అంశాలు క్యోజెన్ విమానం